WOD-KAN

WOD-KAN

Kompleksowe usługi hydrauliczne:

Montaż i naprawa instalacji wod-kan

Montaż, naprawa oraz konserwacja instalacji C.O

Montaż, naprawa oraz konserwacja kotłów gazowych, olejowych i stałopalnych

Montaż kolektorów słonecznych

Udrażnianie kanalizacji

Biały montaż

Montaż kotłowni

Montaż kotłów firmy: Vaillant, Beretta, Termet, Saunier Duval

Uruchomienie kotłów

Konserwacja kotłów

Budowa przyłączy wod kan

Budowa sieci wod kan

Image